PMCARAS

Sirketimiz dunya genelinde medikal alanda ve akademik seviyede online-kitap, ve online-dergi yayıncılığı yapmakta olup Turkiye Iran sınırında Aras serbest ticaret bölgesinde faaliyet gostermektedir.

Manisa sehrindeki turkiye ofisimiz online yayıncılık alanında faaliyet göstermekte olup Asya (Tabriz Iran), Avrupa (Kiel Almanya), ve Amerka Birleşik Devletlerinde (Encino CA) Ofisleri bulunmaktadır.

Online dergilere ve makalelere hızlı erişim saglamakta ve yayıncı olarak açık erişim yayıncılığı (Open Access Publishing) temel almaktayız.

Aras Part Medical International Press Co (PMCARAS), Women's Reproductive Health Research Center of Tabriz University of Medical Sciences, Iran ile afiliasyonu bulunmaktadır.