درباره ما

شرکت بین المللی پارت طب ارس با شماره ثبت 3457 و شناسه ملی 14004083705 توسط معاونت علمی فناوری و تحقیقاتی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سازمان ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان، بعنوان شرکت دانش بنیان شناخته شده است و در دسته فناوری داروهای پیشرفته مورد تایید قرار گرفته است. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences و Crescent Journal of Medical and Biological Sciences همچنین شرکت فوق صاحب امتیاز مجلات 
با رتبه علمی پژوهشی از کمسیون نشریات وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی می باشد

این مجلات دارای پروانه انتشار از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند